Veľkoobchodné ceny a osobitné zľavy poskytujeme zákazníkom podľa množstva, frekvencie a finančného objemu objednávok.
Tieto ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obchodných podmienok dodávateľa, preto si ich treba u nás aktuálne preveriť.
V cenách nie je zahrnutá doprava tovaru z našej firmy k zákazníkovi.

Vaše objednávky posielajte e-mailom na adamasyn@adamasyn.sk

Adam Hall Audio: Adam Hall SPS57

Adam Hall SPS57

Produkt č.: 3200
Výrobca: Adam Hall Audio
Cena: 6,67 € bez DPH
8,00 € s DPH

montážny držiak na štandardný reproduktor StojanyVýrobca: Adam Hall Audio