Veľkoobchodné ceny a osobitné zľavy poskytujeme zákazníkom podľa množstva, frekvencie a finančného objemu objednávok.
Tieto ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obchodných podmienok dodávateľa, preto si ich treba u nás aktuálne preveriť.
V cenách nie je zahrnutá doprava tovaru z našej firmy k zákazníkovi.

Vaše objednávky posielajte e-mailom na adamasyn@adamasyn.sk

A.T.C.: ATC SBE18-3-90A-UR

ATC SBE18-3-90A-UR

Produkt č.: 6458
Výrobca: A.T.C.
Cena: 145,00 € bez DPH
174,00 € s DPH

3 cestný roh 90° + otvor (vpravo), rozmery 25 / 25 / 25 cm, pre SB18-3Výrobca: A.T.C.