Veľkoobchodné ceny a osobitné zľavy poskytujeme zákazníkom podľa množstva, frekvencie a finančného objemu objednávok.
Tieto ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obchodných podmienok dodávateľa, preto si ich treba u nás aktuálne preveriť.
V cenách nie je zahrnutá doprava tovaru z našej firmy k zákazníkovi.

Vaše objednávky posielajte e-mailom na adamasyn@adamasyn.sk

ID SYSTEM 3
Usporiadať:  
ID SYSTEM 3 - Bezpečnostné zábradlie pre deti
Produkt č.: 12751
Výrobca: ID SYSTEM 3
Cena na dotaz
BEZPEČNOSTNÉ ZÁBRADLIE PRE DETI Objedn.číslo L (mm) W (mm)  H (m)  Hmotnosť (kg) ID-035 CHANGE    0.35    1.10ID-085 CHANGE    0.85    1.10ID-135 CHANGE    1.35    1.10ID-1...
ID SYSTEM 3 - Schodiskové bezpečnostné zábradlie
Produkt č.: 12752
Výrobca: ID SYSTEM 3
Cena na dotaz
SCHODISKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁBRADLIE  (STAIR SAFETY RAIL)                     OBJEDN.ČÍSLO            VÝŠKA ŠTART            ID012-ST 035    0.35   ...
ID SYSTEM 3 - Štandardné bezpečnostné zábradlie
Produkt č.: 12741
Výrobca: ID SYSTEM 3
Cena na dotaz
                Objednávacie číslo L (m) H1 (m) H2 (m)  STANDARD SAFETY RAIL         ...