Veľkoobchodné ceny a osobitné zľavy poskytujeme zákazníkom podľa množstva, frekvencie a finančného objemu objednávok.
Tieto ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obchodných podmienok dodávateľa, preto si ich treba u nás aktuálne preveriť.
V cenách nie je zahrnutá doprava tovaru z našej firmy k zákazníkovi.

Vaše objednávky posielajte e-mailom na adamasyn@adamasyn.sk

DeSisti: DeSisti REMBRANDT PICCOLO 200 W Model: 2490.610

DeSisti REMBRANDT PICCOLO 200 W Model: 2490.610

Produkt č.: 10998
Výrobca: DeSisti
Cena: 2 062,50 € bez DPH
2 475,00 € s DPH

REMBRANDT PICCOLO 200 W SYSTEM 120/230V
• Reflektor Mod. 2490.100
• A.C. DEB 200W zdroj Mod. 2495.110
• MSR 200W/HRVýrobca: DeSisti