Veľkoobchodné ceny a osobitné zľavy poskytujeme zákazníkom podľa množstva, frekvencie a finančného objemu objednávok.
Tieto ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obchodných podmienok dodávateľa, preto si ich treba u nás aktuálne preveriť.
V cenách nie je zahrnutá doprava tovaru z našej firmy k zákazníkovi.

Vaše objednávky posielajte e-mailom na adamasyn@adamasyn.sk

DeSisti: DeSisti REMBRANDT PICCOLO 200 W Model: 2490.100

DeSisti REMBRANDT PICCOLO 200 W Model: 2490.100

Produkt č.: 11000
Výrobca: DeSisti
Cena: 1 054,17 € bez DPH
1 265,00 € s DPH

REMBRANDT PICCOLO 200 W reflektor z nerezovej ocele, DAYLIGHT FRESNEL vrátane :
120 mm šošovky, 3,5 m kábel s MIL konektorom - Mod. 2490.100; 4-listovej otočnej klapky Mod. 306.100; filtrového rámika Mod.307.100; oceľového chrániča kábla Mod. 305.300; M.O. konzoly Mod. 2490.100.40Výrobca: DeSisti