Veľkoobchodné ceny a osobitné zľavy poskytujeme zákazníkom podľa množstva, frekvencie a finančného objemu objednávok.
Tieto ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obchodných podmienok dodávateľa, preto si ich treba u nás aktuálne preveriť.
V cenách nie je zahrnutá doprava tovaru z našej firmy k zákazníkovi.

Vaše objednávky posielajte e-mailom na adamasyn@adamasyn.sk

DeSisti: DeSisti REMBRANDT PICCOLO 575 W Model: 2502.610

DeSisti REMBRANDT PICCOLO 575 W Model: 2502.610

Produkt č.: 11003
Výrobca: DeSisti
Cena: 3 329,17 € bez DPH
3 995,00 € s DPH

REMBRANDT PICCOLO 575 W MARK 2 SYSTEM 120/230V
• Reflektor Mod. 2502.110
• DEB 575W zdroj Mod. 2505.500
• MSR 575W/HRVýrobca: DeSisti