Veľkoobchodné ceny a osobitné zľavy poskytujeme zákazníkom podľa množstva, frekvencie a finančného objemu objednávok.
Tieto ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obchodných podmienok dodávateľa, preto si ich treba u nás aktuálne preveriť.
V cenách nie je zahrnutá doprava tovaru z našej firmy k zákazníkovi.

Vaše objednávky posielajte e-mailom na adamasyn@adamasyn.sk

ALU: ALU LED Followspot 250 CW

ALU LED Followspot 250 CW

Produkt č.: 12247
Výrobca: ALU
Cena: 1 530,00 € bez DPH
1 836,00 € s DPHVýrobca: ALU