Veľkoobchodné ceny a osobitné zľavy poskytujeme zákazníkom podľa množstva, frekvencie a finančného objemu objednávok.
Tieto ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obchodných podmienok dodávateľa, preto si ich treba u nás aktuálne preveriť.
V cenách nie je zahrnutá doprava tovaru z našej firmy k zákazníkovi.

Vaše objednávky posielajte e-mailom na adamasyn@adamasyn.sk

ELATION PROFESSIONAL: ELATION Atmosity ™ APS - Premium Dry Snow Fluid - 4L

ELATION Atmosity ™ APS - Premium Dry Snow Fluid - 4L

Produkt č.: 12838
Výrobca: ELATION PROFESSIONAL
Cena na dotaz

Elation vyvinul kompletný rad špeciálnych efektových tekutín zvaných Atmosity ™.

Sú vyvinuté na použitie s rôznymi novými atmosférickými produktmi radu Magmatic Effects ™.
Sú dôsledne testované a kontrolované na konzistenciu,aby sa zabezpečilo,že je to najúčinnejšia dostupná atmosférická tekutina.Kvapalina ATMOSITY sa spracuje, prefiltruje a potom sa skontroluje jej čistota, farba, hustota a kyslosť.

Tekutina Premium Dry Snow na báze vody (4-litrové balenie). K dispozícii je aj 20 litrové balenie.
Táto tekutina je kompatibilná s produktmi Elation ako je Crisp alebo Crisp Max.
Určené iba pre snehostroje.Dodržiavajte všetky informácie o bezpečnosti a používaní uvedené na štítku produktu alebo priloženej dokumentácii.Výrobca: ELATION PROFESSIONAL