Veľkoobchodné ceny a osobitné zľavy poskytujeme zákazníkom podľa množstva, frekvencie a finančného objemu objednávok.
Tieto ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obchodných podmienok dodávateľa, preto si ich treba u nás aktuálne preveriť.
V cenách nie je zahrnutá doprava tovaru z našej firmy k zákazníkovi.

Vaše objednávky posielajte e-mailom na adamasyn@adamasyn.sk

Bright Force: Bright Force PAR-64 Long

Bright Force PAR-64 Long

Produkt č.: 3507
Výrobca: Bright Force
Cena: 18,33 € bez DPH
22,00 € s DPH

PAR 64 dlhý, farba čierna alebo chrómová
Rozmery:
460x470x500mm

Váha:
7,4 Kg


 
Výrobca: Bright Force
Externý odkaz