Veľkoobchodné ceny a osobitné zľavy poskytujeme zákazníkom podľa množstva, frekvencie a finančného objemu objednávok.
Tieto ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obchodných podmienok dodávateľa, preto si ich treba u nás aktuálne preveriť.
V cenách nie je zahrnutá doprava tovaru z našej firmy k zákazníkovi.

Vaše objednávky posielajte e-mailom na adamasyn@adamasyn.sk

DeSisti: 2441.100 predlžovací kábel

2441.100 predlžovací kábel

Produkt č.: 5148
Výrobca: DeSisti
Cena: 529,17 € bez DPH
635,00 € s DPH

REMINGTON 6000 W 7,5m predlžovací kábel

Výrobca: DeSisti