Veľkoobchodné ceny a osobitné zľavy poskytujeme zákazníkom podľa množstva, frekvencie a finančného objemu objednávok.
Tieto ceny sa môžu zmeniť v závislosti od obchodných podmienok dodávateľa, preto si ich treba u nás aktuálne preveriť.
V cenách nie je zahrnutá doprava tovaru z našej firmy k zákazníkovi.

Vaše objednávky posielajte e-mailom na adamasyn@adamasyn.sk

DeSisti: 2451.200

2451.200

Produkt č.: 5160
Výrobca: DeSisti
Cena: 675,00 € bez DPH
810,00 € s DPH

REMINGTON 6000/12000 W 15m predlžovací kábel

Výrobca: DeSisti